8 marca  odbyła się pierwsza edycja konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych CAN U SPELL THAT? zorganizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU 
w Przygodzicach. Wśród trójki laureatów dwoje to uczniowie klasy językowej naszego liceum. Wiktoria Szyszka zajęła drugie miejsce, a Dominik Moritz trzecie. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej, składającej się z zadania na rozumienie ze słuchu, oraz dyktanda i części ustnej, do której zakwalifikowano 10 najlepszych. W części ustnej uczestnicy musieli wykazać się znajomością angielskiej ortografii i rywalizować w literowaniu angielskich wyrazów. Najdłuższe miały po 16 liter! Gratulujemy mistrzom angielskiej ortografii!