IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina odgrywa coraz większą rolę na edukacyjnej mapie Powiatu Ostrowskiego. W szkole noszącej dumne imię wielkiego Polaka odbywają się liczne konkursy z różnych dziedzin wiedzy, organizowane są wykłady, prelekcje, spotkania dyskusyjne, kwitnie życie artystyczne. IV Liceum skrzy się blaskiem różnorodności oraz intensywnością realizowanych przedsięwzięć.
Nie dziwi więc fakt, że to właśnie w ostrowskim „Chopinie” w piątek 22 marca 2019 r. odbyły się Akademickie Targi Edukacyjne. W przyciągającej swoją nowoczesnością sali gimnastycznej szkoły, kilkanaście szkół wyższych oraz szkół policealnych prezentowało swoją ofertę edukacyjną. Naszymi gośćmi były m.in. Społeczna Akademia Nauk
w Ostrowie Wielkopolskim, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Łódzka, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Kaliszu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Kaliszu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Kaliszu, Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie, Grupa Uczelni Vistula w Warszawie czy Medyczne Studium Zawodowe im. H. Chrzanowskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Głównymi organizatorami Targów byli: Akademickie Inicjatywy Mariusz Glinkowski w partnerstwie ze Społeczną Akademią Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. 
Młodzież szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego miała możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami wyżej wymienionych uczelni. W ciągu kilku godzin setki młodych ludzi szukało dla siebie odpowiedniego miejsca na drodze dalszej edukacji. W dobie walki o klienta, słuchacza czy studenta, inicjatywa zorganizowania Akademickich Targów Edukacyjnych zasługuje na szczególną uwagę i sprawia, że także w przyszłości istnieje konieczność organizacji takiej imprezy. Gościnność IV LO i sprawny przebieg Targów to kolejna znakomita wizytówka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim.
GALERIA