Kilka dni temu w IV LO gościła p. dr Agnieszka Graczyk z Katedry Studiów Azjatyckich UAM w Poznaniu. Prelegentka w bardzo ciekawy sposób przedstawiła historię
i codzienność świata arabskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kultury, języka i obyczajów. Uczniowie zadawali Pani doktor mnóstwo pytań związanych z cywilizacją arabską. Zajęcia odbyły się w ramach współpracy z UAM, zwłaszcza z Wydziałem Neofilologii. Nasza młodzież systematycznie raz w miesiącu uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez pracowników uniwersytetu poznańskiego, do tej pory odbyły się trzy spotkania w Poznaniu i jedno w Ostrowie Wlkp. Spotkania te dotyczą różnych kultur, języków , a także możliwości wykonywania zawodu tłumacza.