W dniach 9-16 czerwca br. kolejna grupa nauczycieli języków obcych z IV LO wzięła udział w zagranicznym wyjeździe szkoleniowym w ramach projektu "Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego", realizowanego przez Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Po nauczycielach języka hiszpańskiego i niemieckiego, tym razem możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych oraz technik i metod nauczania mieli nauczyciele języka angielskiego - mgr Karolina Halczuk oraz mgr Krzysztof Stec.

Podczas tygodniowego pobytu w Exeter w Wielkiej Brytanii, nauczyciele odbyli kurs metodyczny zorganizowany przez szkołę „Globe English Centre”, na którym poszerzali swoje kompetencje między innymi w zakresie wykorzystania technologii oraz materiałów autentycznych w procesie nauczania i uczenia się, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracy metodą projektu, a także różnorodnych technik i metod nauczania słownictwa, gramatyki i wymowy w języku angielskim.

Ponadto, ważnym elementem projektu był aspekt kulturowy. Nauczyciele mieli możliwość poznania życia codziennego rodziny angielskiej oraz lepszego poznania regionalnych zwyczajów i kuchni z południa Anglii. Wśród wielu wartościowych doświadczeń, niewątpliwie jednym z najciekawszych było spotkanie z p. Ann Daniels, zdobywczynią obu biegunów.

Wiedza, doświadczenie oraz niezliczone przykłady dobrych praktyk, które nasi nauczyciele przywieźli ze sobą ze wszystkich wyjazdów w ramach tego projektu zostaną z pewnością wykorzystane podczas codziennych zajęć z uczniami w nowym roku szkolnym.