Informujemy, że zebrania dla rodziców uczniów klas I, II i III

odbędą się we wtorek 24 września 2019 r. według następującego harmonogramu:

- godzina 16:30 - klasy II i III

- godzina 18:00 - klasy I


 PRZYDZIAŁ SAL NA ZEBRANIA: