Pod koniec września miała miejsce wycieczka integracyjna klasy I d. Zajęcia na Piaskach-Szczygliczce odbywały się w trzech grupach: z panem Wojciechem Kałużą pierwszoklasiści rozmawiali na temat mocnych i słabych stron osobowości, umiejętności nawiązywania relacji międzyludzkich oraz funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Z przedstawicielami samorządu szkolnego rozmawiali o szkole widzianej oczyma ucznia. Ponadto mogli sprawdzić swoją sprawność fizyczną w parku linowym. Integracja zakończyła się wspólnym zjedzeniem pizzy.

Dziękuję panu Wojciechowi Kałuży za przeprowadzenie ciekawych zajęć, panu Kamilowi Sierańskiemu za opiekę nad młodzieżą oraz przedstawicielom samorządu szkolnego za przekazanie ważnych informacji pierwszoklasistom.

Wychowawca klasy Paweł Handzlik