Komunikat dla uczniów i  rodziców

Od 12 marca 2020 do 25.03.2020 decyzją Ministra Edukacji Narodowej  zajęcia dydaktyczno - wychowawcze  są zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do szkoły. Proszę śledzić bieżące informacje, które przekazywane będą za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły.

Nauczyciele IV LO proponują pracę online, poprzez komunikatory. Będą się z uczniami kontaktować i proszę wszystkich o skorzystanie z tej możliwości nauki.

Również Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Małgorzata Jędroch

 

Komunikat MEN - zawieszenie zajęć w przedszkolach szkołach i placówkach (link)