Informujemy, że w dniach  3 i 4 września (czwartek i piątek) można przynosić do biblioteki szkolnej używane podręczniki szkolne. Podręczniki muszą być podpisane i wycenione; do każdego podręcznika należy dołączyć listę zbiorczą zawierającą: imię, nazwisko i klasę ucznia, tytuł i klasę (poziom) podręcznika oraz cenę. Listę należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach. Podręczniki można będzie kupić w poniedziałek 7 września w bibliotece szkolnej (sprzedawane będą przez bibliotekarza).