Informujemy, że zebrania z rodzicami uczniów klas III

odbędą się we wtorek 15 grudnia 2020 r.

o godz. 17:00.

Spotkania odbędą się online na platformie Webex.

Linki do spotkań zostaną przekazane przez wychowawców poszczególnych klas.