Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

2

Okres I :

dla uczniów klas III

dla uczniów klas I i II

Okres II:

dla uczniów klas III

dla uczniów klas I i II

 

04.09.2017 r. – 12.12.2017 r.

04.09.2017 r. – 23.01.2018 r.

 

13.12.2017 r. – 27.04.2018 r.

24.01.2018 r. – 22.06.2018 r.

3

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017 r. – 31.12.2017 r.

4

Ferie zimowe

12.02.2018 r. – 25.02.2018 r.

5

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.2018 r. – 03.04.2018 r.

6

Zakończenie zajęć w klasach III

27.04.2018 r.

7

Egzamin maturalny

Część ustna:

Część pisemna:

 

od 07 maja do 25 maja 2018r.

od 04 maja do 23 maja 2018r.

8

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w klasach I - II

22 czerwca 2018 r.

9

Ferie letnie

23 czerwca 2018 r. – 31 sierpnia 2018 r.

10

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

30.04.2018 r.

02.05.2018 r.

04.05.2018 r.

07.05.2018 r.

08.05.2018 r.

01.06.2018 r.

20.06.2018 r.

21.06.2018 r.