Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

2

Okres I :

dla uczniów klas III

dla uczniów klas I i II

Okres II:

dla uczniów klas III

dla uczniów klas I i II

 

03.09.2018 r. – 11.12.2018 r.

03.09.2018 r. – 08.01.2019 r.

 

12.12.2018 r. – 26.04.2019 r.

09.01.2019 r. – 21.06.2019 r.

3

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2018 r. – 31.12.2018 r.

4

Ferie zimowe

14.01.2019 r. – 27.01.2019 r.

5

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.

6

Zakończenie zajęć w klasach III

26.04.2019 r.

7

Egzamin maturalny

Część ustna:

Część pisemna:

 

od 06 maja do 25 maja 2019 r.

od 06 maja do 23 maja 2019 r.

8

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w klasach I - II

21 czerwca 2019 r.

9

Ferie letnie

22 czerwca 2019 r. – 31 sierpnia 2019 r.

10

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

17.10.2018 r.

02.11.2018 r.

02.05.2019 r.

06.05.2019 r.

07.05.2019 r.

08.06.2019 r.

18.06.2019 r.

19.06.2019 r.