Klasy I w roku szkolnym 2019/2020
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO KLAS I

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły od 13.05.2019 do 31.05.2019 (do godz. 15:00).

  2. Złożenie świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (gimnazjalnego, ósmoklasisty) od 21.06.2019 do 25.06.2019 (do godz. 15:00).

  3. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych 16.07.2019 godz. 10:00.

  4. Złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego-gimnazjalnego, ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone w dniach 21.06.2019 oraz 25.06.2019) do 24.07.2019 (do godz. 13:00).

  5. Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych 25.07.2019 godz. 13:00.

UWAGA! Dokumenty prosimy składać w koszulkach foliowych wraz z 2 zdjęciami.

W przypadku większej liczby chętnych niż zaplanowana istnieje możliwość zwiększenia liczby klas/oddziałów.

 

Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty