Zebrania dla rodziców uczniów klas I i II

odbędą się we wtorek 21 maja 2019 r.

o godz. 17:00.