Pięć uczennic IV LO otrzymało Stypendia Starosty Ostrowskiego, p. Pawła Rajskiego. Wyróżnione zostały następujące osoby:

Monika Słupianek - zdolna i ambitna uczennica. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Cechuje ją wysoka kultura osobista. Bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły. Prężnie działa w Samorządzie Uczniowskim oraz w Szkolnym Klubie Wolontariatu. Oprócz nauki znajduje czas ma sport, jest kapitanem reprezentacji szkoły w piłce siatkowej.

Wiktoria Szyszka - jest najlepszą uczennicą w szkole (średnia 5,80) wszechstronnie uzdolniona i niezwykle pracowita, ambitnie poszerza swoją wiedzę i rozwija zainteresowania. Jej pasją są języki obce, reprezentuje szkołę w licznych konkursach językowych. Aktywnie rozwija swoje umiejętności językowe uczestnicząc w zajęciach i warsztatach na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zuzanna Kasperek jest uczennicą klasy III. W minionym roku szkolnym osiągnęła średnią ocen 5,78. Godnie reprezentuje szkołę, zdobywając nagrody w konkursach przedmiotowych i angażuje się w różnorodne uroczystości i imprezy kulturalne. Zuzanna wyróżnia się nieprzeciętną obowiązkowością.

Marta Stawowy - to wszechstronnie uzdolniona uczennica, o czym świadczy wysoka średnia ocen uzyskana na zakończenie klasy drugiej. Jest utalentowaną lingwistką. Posługuje się biegle językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim. Jest konsekwentna w realizacji zamierzonych celów, co czyni z wielką determinacją i poświęceniem a jej wielką pasją jest muzyka klasyczna.

Ewa Kosmala - to osoba twórcza i refleksyjna, utalentowana plastycznie, posiadająca swój własny styl, zafascynowana sztuką starożytną, barokową i romantyczną, z których czerpie inspiracje do swoich dzieł. Jej prace są wyrazem indywidualizmu oraz oryginalnych przemyśleń o świecie i człowieku. W minionym roku w powiatowym konkursie plastycznym pt. „Kobieta Wolności” zdobyła I miejsce oraz II miejsce w Konkursie Plastycznym „Fryderyk Chopin”.

Jeszcze raz gratulujemy!

 
Stypendyści Starosty Ostrowskiego w towarzystwie samego Starosty, p. Pawła Rajskiego.