Kilka dni temu w naszym Liceum odbyła się niezwykła uroczystość. Swoje 100-lecie urodzin obchodziła p. Danuta Olkiewicz, emerytowana nauczycielka szkół, które funkcjonowały w budynku, w którym obecnie znajduje się IV LO. Jubilatka z nostalgią wspominała czasy swojej pracy nauczycielskiej i bardzo aktywnej działalności harcerskiej. Wśród wielu życzeń były także serdeczne słowa, jakie do Jubilatki skierowała p. Małgorzata Jędroch, Dyrektor IV LO. Warto, wspomnieć, że Kapituła Tytularna przyznała p. Danucie Olkiewicz statuetkę "Fryderyk IV LO" w uznaniu Jej wkładu w rozwój ostrowskiej oświaty.