W dniu 14 października obchodzimy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.

Samorząd uczniowski zaprasza uczniów i nauczycieli na spotkania w sali gimnastycznej

według następującego harmonogramu:

godz. 9:00 - klasy 1 po gimnazjum, klasy 2a i 2b, klasy 3a, 3b, 3c

godz. 11:00 - klasy 1 po szkole podstawowej, klasy 2c i 2d, klasy 3d i 3e