Informujemy, że we wtorek 21 stycznia br. o godz. 16:30

odbędą się spotkania z rodzicami uczniów klas I i II (zebrania klasowe z wychowawcą).

Jednocześnie informujemy, że w godz. 16:30 - 18:30 nauczyciele pełnią dyżur dla rodziców.

Zapraszamy na spotkania!