Nowy skład samorządu 4LO:
Przewodnicząca - Marysia Ratajczak
Wiceprzewodnicząca pierwszych klas - Klaudia Kurkowiak
Wiceprzewodniczący - Franciszek Szymański
Skarbnik - Wiktoria Glinkowska