Za bogaty serwis fotograficzny dziękujemy Julii Rogier z klasy IIa.