14 lutego 2020 roku uczniowie klasy IIb i Ie uczestniczyli w zajęciach integracyjnych na lodowisku w Ostrowie Wielkopolskim. Młodzież IV LO miała możliwość poznania się z innej strony, ucząc się jazdy na łyżwach, pokonywali swoje słabości, bawiąc się w zespole klasowym pomagali sobie nawzajem. Integracja przebiegła pomyślnie w miłej, przyjaznej atmosferze.