Trzygodzinne zajęcia z dr. Adamem Domalewskim - adiunktem w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM w Poznaniu odbyły się w poniedziałek, 17 lutego w naszej szkole. Udział w nich wzięli uczniowie klas o profilu filmowym: IAg, IAp i IIA. W pierwszej części prelegent wygłosił wykład na temat twórców polskiego kina średniego i młodego pokolenia, w drugiej części skupił się na produkcjach dotyczących tematu Zagłady. Dla osób zainteresowanych tematyką filmową była to nie lada gratka, mamy nadzieję na kolejne wartościowe spotkania. Dodajmy, że bezpłatne zajęcia obyły się dzięki zakwalifikowaniu naszej szkoły do programu Wędrujący Filmoznawcy i udziałowi w projekcie Filmoteka Szkolna.