Za zdjęcia dziękujemy Agnieszcze Kasprzak z kl. III A.