Jakub Śmiechowski, uczeń klasy o profilu humanistyczno-filmowym otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2023/2024.
Jakub jest uczniem o zainteresowaniach historycznych
i językowych. W poprzednim roku szkolnym awansował do drugiego etapu Olimpiady Historycznej oraz zwyciężył w Konkursie Tłumaczeniowym organizowanym przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza.
Jakub jest również reprezentantem szkoły
w rozgrywkach szachowych.
Serdecznie gratulujemy!