W piątek 14 czerwca nauczyciele języków obcych wręczyli dyplomy uczniom, którzy wzięli udział w konkursach: gramatycznych, realioznawczych oraz debatach z języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i francuskiego.

Cieszymy się, że każdego roku tak licznie w nich uczestniczycie i jeszcze raz serdecznie gratulujemy!