23 czerwca 2017 r. w naszej szkole odbyło się zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej odprawionej przez proboszcza ks. kan. Witolda Szalę w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego, po czym wszyscy udali się na salę gimnastyczną szkoły.
Zakończenie roku uświetnili swoją obecnością Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Przewodnicząca Rady Rodziców Dorota Jopek oraz licznie przybyli rodzice. Po przemówieniach
i części artystycznej Pani Dyrektor wraz z Panem Starostą, wychowawcami i nauczycielami wręczyli świadectwa oraz nagrody uczniom, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem oraz mnóstwo dyplomów i nagród za różne osiągnięcia naukowe. Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2016/2017 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania.