Tradycją staje się uczestnictwo uczniów naszej szkoły w finale ogólnopolskim konkursu „Pokaż nam język”, co jest ogromnym sukcesem zważywszy na to, iż pokonali ponad 2600 uczestników tegorocznej edycji. Znakomicie rozwiązali test i dokonali tego w bardzo dobrym czasie, który był brany pod uwagę przy awansowaniu do finału. Kasia Juszczak będzie reprezentowała IV LO w kategorii język angielski, 
a Konrad Tetrzona w kategorii język niemiecki. Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, która ma uczestników finału w obu językach. 

Konkurs ,,Pokaż nam język’’ organizowany  jest przez Wyższe Szkoły Bankowe. Finał konkursu odbędzie się w Poznaniu 14-15 czerwca.
Pierwszego dnia uczniowie napiszą esej z  zakresu tematycznego XVIII edycji konkursu. Będzie to I część finału.  Do II części finału zakwalifikowanych zostanie  po 5 reprezentantów z każdego języka, którzy uzyskali najlepszy wynik w pierwszej części.  15 czerwca  odbędzie 
się druga część finału – debata moderowana, której temat będzie nawiązywał do hasła przewodniego konkursu: „Wolność
kocham i rozumiem. Czym jest wolność dla młodego pokolenia?” Zwycięzca konkursu otrzyma indeks jednej z wybranych przez siebie
Wyższych Szkół Bankowych lub Wyższej Szkoły Filologicznej, wraz z opłaconym czesnym za pierwszy rok studiów.

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w finale!