Ustanowiony w 2001r. Europejski Dzień Języków stał się w naszej szkole imprezą cykliczną. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków starego kontynentu. W tym celu 26. września w całej Europie organizowane są: kursy językowe, debaty, konferencje, programy radiowe, konkursy i inne imprezy, skierowane do każdego.

Odpowiadając na europejską akcję, zakrojoną na tak szeroką skalę, nie pozostajemy obojętni na promowanie różnorodności językowej. Młodzież naszej szkoły przygotowała zatem liczne atrakcje, by zachęcać siebie nawzajem do nauki europejskich języków.

Zaproponowane przez uczniów imprezy, warsztaty, lekcje odbywały się przez cały dzień i sprzyjały zgłębianiu wiedzy na temat języków nauczanych w naszej szkole, czyli: angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz hiszpańskiego. Młodzież prowadziła lekcje, tłumaczyła idiomy, przysłowia, skupiała się na mówieniu, gdyż istotą opanowania języka obcego jest nauczyć się wysławiać. Odkrywała różnice między wymową brytyjską a amerykańską, zwracała uwagę na rolę akcentu.

Niewątpliwie zabawa sprzyja edukacji, szczególnie, gdy młodzież może uczyć się od siebie, czyli metodą LDL – „uczenie przez nauczanie”. Książka, zeszyt, długopis okazują się niewystarczające w procesie dydaktycznym i mało atrakcyjne. Młodzież potrzebuje innych bodźców, np. relacji z drugim człowiekiem, który ma podobne zahamowania i lęki przed nowym językiem, boi się nim posługiwać, gdyż lęka się kompromitacji. Wspólne przygotowywanie: plakatów, transparentów, afiszy, quizów niewątpliwie powoduje otwieranie się młodego człowieka na innych i sprzyja swobodnej rozmowie – nawet w języku obcym.

Włączając się w akcję bicia światowego rekordu z okazji Europejskiego Dnia Języków, uczniowie postanowili nakręcić krótkie filmiki na temat „Uwielbiam ten język, ponieważ…”. Tworzeniu wideo towarzyszyła świetna zabawa, która sprzyjała integracji i kreatywności.

Zaangażowana w imprezę młodzież niewątpliwie czuje się spełniona i dowartościowana. Uczestnicząc w akcji zakrojonej na tak szeroką skalę, ma poczucie własnego wkładu w kształtowanie rzeczywistości. Wzrosła także jej świadomość, że znajomość języków pomaga!