Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się 3 lipca 2018 r. o godz. 12:00