Komunikat dla uczniów i  rodziców

Informujemy, że w związku z nowymi obostrzeniami i czerwoną strefą, w której znajduje się powiat ostrowski, nasza szkoła przechodzi w tryb zdalnego nauczania od dnia 19 października 2020 r. do odwołania

Jednocześnie informujemy, że wszystkie informacje dla uczniów i rodziców dotyczące zdalnego nauczania zamieszczane są na bieżąco w dzienniku Librus.