Informujemy, że we wtorek 17 listopada 2020 r.

odbędą się zebrania z rodzicami.

Zebrania odbędą się online (Webex) według następującego harmonogramu:

Linki do zebrań zostaną przesłane rodzicom przez wychowawców.