Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Rzecznik Praw Dziecka skierował do szkół list, w którym zwrócił szczególną uwagę na pogarszającą się sytuację ochrony zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży, która jest wynikiem skomplikowanej sytuacji związanej z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącym się z nią przymusem izolacji
oraz ograniczenia kontaktów, a także utrudnioną możliwością uzyskania pomocy psychologicznej.

Z uwagi na powyższe, przez wzgląd na troskę o dobro dzieci, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcia stanowiące odpowiedź na potrzeby dzieci
i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym (np. z problemami przemocy rówieśniczej i domowej, nadużyciami ze strony dorosłych, depresją, hejtem – również w cyberprzestrzeni, niesprawiedliwym traktowaniem, brakiem zrozumienia, trudnościami okresu dojrzewania, uzależnieniami, samotnością, a także innymi problemami, których rozwiązanie wymaga odpowiedniego wsparcia, opieki i troski osób dorosłych):

– całodobowy, bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12;

– bezpieczny czat internetowy prowadzony na stronie: https://brpd.gov.pl/sos-czat/.

Czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieciom i młodzieży wsparcia.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch dedykowanych młodym ludziom, prowadzonych przez profesjonalnych psychologów kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie:

https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-i-czat-internetowy/

Mamy nadzieję, iż podjęta przez Rzecznika inicjatywa w realny sposób przyczyni się do poprawy dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży.