Nowy rok warto rozpocząć od przekazania dobrych wiadomości. A taką właśnie dysponujemy: Oliwia Dostatnia z klasy II Ag zdobyła wyróżnienie w finale wojewódzkim konkursu recytatorskiego "Pan Tadeusz". Jego organizatorem było Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie, a współorganizatorem m.in. ODN w Kaliszu. Konkurs miał na celu upowszechnianie wiedzy o epopei A. Mickiewicza, jak również kształtowanie kultury żywego słowa, umiejętności retorycznych niezbędnych w wystąpieniach publicznych.

Serdeczne gratulacje dla naszej utalentowanej recytatorki!