W czasie zdalnego nauczania pedagog szkolny udziela porad i konsultacji telefonicznie
oraz w szkole (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub za pomocą dziennika elektronicznego)

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 14.00

8.00 – 12.00

8.00 – 14.00

9.30 – 12.30 (konsultacje online)

8.00 – 14.00

 

Wykaz instytucji służących pomocą dziecku

i rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Królowej Jadwigi 1

https://www.poradnia-ostrow.pl/
tel. 62 736 51 39

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Al. Słowackiego 1 c

https://pcpr.powiat-ostrowski.pl/
tel. 62 735 51 52

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 17

http://bip.mops.ostrowwlkp.pl/mops/chapter_175335.asp
tel. 62 592 11 22

 

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
ul. Szkolna 24

https://leczenieuzaleznien.eu/

tel. 62 735 09 87

 

MULTIMED – poradnia psychologiczna

Lotnicza 24

tel. 724 769 979

http://www.multimed24.pl/poradnia-zdrowia-psychicznego-ostrow-wielkopolski.html 

 

Piękny Umysł Pracownia Psychologiczna i Rozwoju Osobistego – poradnia psychologiczna

Staroprzygodzka 48/5, tel. 570 302 256