Informujemy, że zebrania z rodzicami uczniów klas I, II i III
odbędą się we wtorek 23 marca 2021 r.
według następującego porządku:
- klasy I i II o g. 16.30
- klasy III o g. 18.00
Spotkania odbędą się online na platformie Webex.
Linki do spotkań zostaną przekazane przez wychowawców poszczególnych klas.