Kacper Zarzecki, uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, znalazł się ścisłym finale 44. Olimpiady Języka Niemieckiego i wywalczył zaszczytny tytuł Finalisty . W zmaganiach ostatniego etapu uczestnicy musieli wykazać się szeroką wiedzą w zakresie literatury niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej, odpowiedzieć na szereg pytań związanych z historią, geografią oraz kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego. Kacper poradził sobie znakomicie z pytaniami i tym samym został zaliczony w poczet finalistów Olimpiady. Oznacza to również, że Kacper będzie zwolniony z matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a na zaświadczeniu egzaminacyjnym będzie widocznych 100 % punktów z obu poziomów.
Ogólnopolska Olimpiada języka Niemieckiego jest najstarszym i najbardziej prestiżowym konkursem dla młodych germanistów. Do grona patronów i sponsorów tego konkursu należą między innymi: Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, Ambasada Szwajcarii w Warszawie, Austriacki Instytut Językowy w Warszawie, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Instytut Goethego w Warszawie oraz Niemieckie Centrum Wymiany Akademickiej (DAAD).
Reprezentanci IV Liceum Ogólnokształcącego zajmują od kilku lat czołowe miejsca w konkursach języka niemieckiego zarówno na terenie powiatu jak i na arenie ogólnopolskiej. Kacprowi i jego nauczycielowi panu Maciejowi Brzykcemu serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu!