Atmosfera w szkole...

IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim jest szkołą o niepowtarzalnej atmosferze🥰

 

Aktywność i zaangażowanie...

Uczniowie i nauczyciele naszego Liceum bez reszty angażują się w różnego rodzaju działania, które ubogacają nasz szkolny krajobraz. Oto garść przykładów, tylko z ostatniego czasu, świadczących o niezrównanej aktywności chopinowskiej społeczności 😊

 

Projekty, wyjazdy, wycieczki...

Na, jak mówi język łaciński, "genius loci" IV Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Ostrowie Wielkopolskim, a więc na coś, co sprawia, że dana przestrzeń jest jedyna w swoim rodzaju, składa się m.in. realizacja wielu projektów, wyjazdów i wycieczek 😊

 

Współpraca z partnerami zagranicznymi i lokalnymi...

Nasze Liceum bardzo owocnie współpracuje z wieloma partnerami zagranicznymi, do których możemy zaliczyć Szkoły Partnerskie, Instytut Goethego, British Council, Ambasady Meksyku i Peru, Ambasadę Niemiec, Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży.
W środowisku lokalnym podmiotami, z którymi stale współpracuje IV LO, są m.in.: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Areszt Śledczy, Komenda Policji, PCK, Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Sąd Rejonowy w Ostrowie, Parafia pw. Św. Antoniego Padewskiego, Szkoły podstawowe w powiecie ostrowskim, Klub Historyczny im. Gen. Grota Roweckiego 😊
 

 

Współpraca z uczelniami wyższymi...

Nasze Liceum od wielu lat intensywnie współpracuje ze szkołami wyższymi, takimi jak: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Kaliska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Biznesu w Łodzi 🙂

 

Osiągnięcia uczniów...

W ostatnich kilku latach mamy liczne grono laureatów i finalistów w dziedzinach: językowych, matematycznych, historycznych, recytatorskich, poetyckich, filmowych, muzycznych, plastycznych, tanecznych, szachowych, sportowych i innych. Uczniowie IV LO, dzięki swoim osiągnięciom, otrzymują liczne stypendia i nagrody, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Starosty Ostrowskiego, Fryderyki – nagrody dla wybitnych uczniów, Stypendia Rady Rodziców 😊
 
 

Ciągłe zmiany na lepsze...

Poniżej prezentujemy zdjęcia, które obrazują skalę przemian, jakie nastąpiły w IV LO w zakresie infrastruktury szkoły w ciągu ostatnich kilku lat 😊
 
 
Szczegółowe informacje o profilach znajdziecie się w zakładce Rekrutacja.
Do zobaczenia we wrześniu!