Szkolne konkursy językowe to w naszej szkole wieloletnia tradycja. W tym roku uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w różnych rodzajach konkursów, w czterech językach. Tegoroczna edycja konkursów cieszyła się dużym zainteresowaniem, pomimo że odbyła się w podczas zdalnego nauczania.

Jako pierwsi w szranki stanęli znawcy gramatyki angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej i francuskiej, oczywiście nie jednocześnie, choć niektórzy z powodzeniem rozwiązali testy z dwóch języków.

Kolejne konkursy były dla uczniów posiadających wiedzę na temat krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych, hiszpańskojęzycznych i francuskojęzycznych. Uczniowie odpowiadali na pytania z geografii, historii, kultury i znajomości realiów życia codziennego.

Ostatnim konkursem były debaty w języku angielskim, w którym uczestnicy rywalizowali w parach. Tegoroczna tematyka  była bardzo zróżnicowana, więc uczniowie musieli wykazać się znajomością wielu dziedzin. Dodatkową trudnością był fakt, że debaty odbywały się online, stąd uczniowie nie mieli ze sobą bezpośredniego kontaktu. Poziom debat był bardzo wysoki, zarówno pod względem merytorycznym jak i językowym. Prowadzenie dyskusji w języku obcym jest jedną z najtrudniejszych umiejętności, więc emocje były ogromne.

Gratulacje dla wszystkich laureatów i uczestników!