Informujemy, że listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia są dostępne w szkole. Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do przyjęcia! Jednocześnie informujemy, że szkoła nie publikuje oraz nie wysyła list do kandydatów. 

Aby potwierdzić chęć nauki w IV LO należy dostarczyć do szkoły oryginały świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu do piątku 21.07, godz. 15:00.

Podział na klasy będzie podany na początku roku szkolnego. 

Bieżące informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć również na naszym szkolnym instagramie: czwarteliceum.