Konto Rady Rodziców:        86 1090 1160 0000 0001 4351 4898


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący

Aleksandra Kędzierska-Cybułka

Z-ca przewodniczącego

Monika Szymczak

Z-ca przewodniczącego

Agnieszka Porczyńska

Sekretarz

Anna Chłopaś

Skarbnik

Żaneta Pietrzak-Kopa

Członek

Ewelina Wachowiak  

Członek

Anna Stremlau

 

 

Komisja rewizyjna:

 

Przewodniczący

Ewelina Kamińska

Członek

Renata Kuźniacka

Członek

Anna Dolata

Regulamin Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021


Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

 Zebrania organizacyjne klas I, II, III

22.09.2020 r.
23.09.2020 r.

 Zebrania śródokresowe klas I, II, III

17.11.2020 r.
(18.11.2020 r.)

 Zebrania okresowe klas III

 Zebrania okresowe klas II i I

15.12.2020 r.

22.12.2020 r.

 Zebrania śródokresowe klas I, II, III

23.03.2021 r.