Konto Rady Rodziców:        86 1090 1160 0000 0001 4351 4898
(w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy)

Konto Studniówkowe:         66 1090 1160 0000 0001 4351 5355
(w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy)


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący

Marzena Przybyłek

Z-ca przewodniczącego

Sława Fic-Spychała

Z-ca przewodniczącego

Monika Szymczak

Sekretarz

Magdalena Drapała

Skarbnik

Żaneta Pietrzak-Kopa

 

 

Komisja rewizyjna:

 

Przewodniczący

Renata Kuźniacka

Członek

Ewelina Kamińska

Członek

Konrad Gawron

Regulamin Rady Rodziców


Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

 Zebrania organizacyjne klas I, II, III

20.09.2022 r.

 Zebrania śródokresowe klas I, II, III

15.11.2022 r.

 Zebrania okresowe klas III

 Zebrania okresowe klas II i I

15.12.2022 r.

24.01.2023 r.

 Zebrania śródokresowe klas I, II, III

21.03.2023 r.