Konto Rady Rodziców:        86 1090 1160 0000 0001 4351 4898
(w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy)

Konto Studniówkowe:         66 1090 1160 0000 0001 4351 5355
(w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy)


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący

Aleksandra Kędzierska-Cybułka

Z-ca przewodniczącego

Monika Szymczak

Z-ca przewodniczącego

Agnieszka Porczyńska

Sekretarz

Marzena Przybyłek

Skarbnik

Żaneta Pietrzak-Kopa

Członek

Ewelina Wachowiak  

Członek

Anna Stremlau

 

 

Komisja rewizyjna:

 

Przewodniczący

Renata Kuźniacka

Członek

Ewelina Kamińska

Członek

Konrad Gawron

Regulamin Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022


Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

 Zebrania organizacyjne klas I, II, III

21.09.2021 r.

 Zebrania śródokresowe klas I, II, III

16.11.2021 r.

 Zebrania okresowe klas III

 Zebrania okresowe klas II i I

14.12.2021 r.

11.01.2022 r.

 Zebrania śródokresowe klas I, II, III

22.03.2022 r.