Konto Rady Rodziców:        86 1090 1160 0000 0001 4351 4898

 Konto studniówkowe:         66 1090 1160 0000 0001 4351 5355


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący                                

Sława Fic – Spychała

Z-ca przewodniczącego                    

Monika Szymczak  

Z-ca przewodniczącego                    

Beata Grzęda         

Sekretarz                               

Anna Lis

Skarbnik                    

Żaneta Pietrzak-Kopa

Członek                                 

Anna Chłopaś         

Członek                                 

Joanna Poczta

 

 

Komisja rewizyjna:

 

Przewodniczący        

Agnieszka Porczyńska

Członek                                             

Małgorzata Sroka

Członek                     

Beata Rajchert


Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 Zebrania organizacyjne klas I, II, III

24.09.2019 r.

 Zebrania śródokresowe klas I, II, III

14.11.2019 r

 Zebrania okresowe klas III

 Zebrania okresowe klas II i I

10.12.2019 r.

21.01.2020 r.

 Zebrania śródokresowe klas III

10.03.2020 r.

 Zebrania śródokresowe klas I, II

31.03.2020 r.