Za nami wielkie święto – 25-lecie istnienia IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczystość z tej okazji odbyła się w piątek, 29 listopada 2019 r. i miała bardzo podniosły charakter. Dla wielu była to sentymentalna podróż, która uruchomiła wspomnienia, wywołała wzruszenie, ale i też nastroiła do refleksji oraz snucia planów na przyszłość. – IV LO to szkoła z sercem i duszą – podkreślali nasi goście.

Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. Prałat Witold Szała. Oprawę liturgiczną zapewnili uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, a o muzyczną stronę zadbał chór pod dyrekcją p. Magdaleny Zając. Po mszy wszyscy udali się do szkoły, by zwiedzić jej mury, powspominać, dostrzec zmiany, a tych w ostatnim czasie było naprawdę wiele. Szkoła ma za sobą liczne remonty – zmienił się wystrój sal lekcyjnych, wzbogaciło wyposażenie pracowni, wypiękniały korytarze. Największy zachwyt wzbudziła jednak szkolna biblioteka i czytelnia, która po gruntownej modernizacji została zaaranżowana jako nowoczesna przestrzeń do czytania, ale  i relaksu. Goście odwiedzali poszczególne sale lekcyjne, a miejscem docelowym był Zakątek, w którym trwało show w wykonaniu naszych uczniów. Kilkadziesiąt osób zaprezentowało swoje talenty wokalne, muzyczne, aktorskie, taneczne i kabaretowe. Młodzieńcza energia i pasja udzieliła się wszystkim, a chętnych do oklaskiwania młodzieży przygotowanej pod kierunkiem p. Patrycji Nowickiej nie brakowało.

Ostatnim, finałowym, punktem programu obchodów była gala jubileuszowa w sali widowiskowej Ostrowskiego Centrum Kultury prowadzona przez wicedyrektor szkoły p. Ewę Nowak oraz ucznia klasy II A, Jana Gorzelanego. Swoją obecnością zaszczycili nas wspaniali goście: posłowie na Sejm RP: p. Andrzej Grzyb, p. Jarosław Urbaniak, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, p. Marzena Wodzińska, starosta ostrowski, p. Paweł Rajski, radni powiatu ostrowskiego, w imieniu senator Ewy Mateckiej – p. Krystyna Sikora, w imieniu wojewody wielkopolskiego, p. Łukasza Mikołajczyka – p. Anna Zarębska, wiceprezydent miasta, p. Sebastian Górski, ks. Prałat Witold Szala, sekretarz miasta p. Andrzej Baraniak, skarbnik powiatu ostrowskiego, p. Donata Kupczyk, wizytator Kuratorium Oświaty Delegatury w Kaliszu, p. Jolanta Stasiak-Dróżdż, dziekan Społecznej Akademii Nauk, p. Tadeusz Sarnowski, dyrektor Wydziału Edukacji, p. Rafał Luciński, dyrektor Biura Promocji i Relacji Społecznych, p. Janusz Grzesiak. Wśród gości nie zabrakło także dyrektorów szkół i placówek oświatowych miasta i powiatu ostrowskiego, zarządu Koła Towarzystwa im. F. Chopina w Ostrowie z p. Andrzejem Leraczykiem na czele, prezesa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane, p. Beaty Kołodziej, byłych dyrektorów i wicedyrektorów IV LO, byłych pracowników i emerytów, absolwentów oraz grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi, rady rodziców i - rzecz jasna - uczniów.

- Misją IV LO od czasów jego powstania pozostaje stwarzanie atmosfery wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania, ukierunkowanie na naukę, pracę, ale także zabawę, radość, humor. Cała społeczność IV LO z dumą, satysfakcją i dalszymi marzeniami patrzy w przyszłość – powiedziała dyrektor IV LO, p. Małgorzata Jędroch. Tradycją szkoły stały się wyróżnienia przyznawane osobom, które w szczególny sposób rozsławiły dobre imię liceum. Honorowe Fryderyki trafiły do: p. Ewy Natoniewskiej – wieloletniej nauczycielski języka polskiego, p. Karoliny Halczuk – nauczycielki j. angielskiego, p. Józefa Kozana – byłego dyrektora IV LO oraz do Rady Powiatu Ostrowskiego. Statuetki wręczyli: p. Jan Welsandt – przewodniczący Kapituły Tytularnej oraz członkowie kapituły: p. Ewa Nowak i p. Jacek Bieniek. To nie jedyne wyróżnienia wręczone tego wieczoru. "Przyjaciel IV LO" – dyplomy z takim honorowym tytułem trafiły do: p. Reinholda Steurera, p. Aleksandry Steurer, p. dra inż. Tadeusza Sarnowskiego, p. dra hab. Krzysztofa Stroińskiego, p. prof. dra hab. Inż. Rafała Walczaka, p. dra inż. Adama Szyszki, p. Łukasza Mikołajczyka, p. Łukasza Malika, p. Macieja Kędzierskiego, p. Janusza Grzesiaka, p. Tomasza Pilarskiego, p. Romana Pułkownika, p. Macieja Szkudlarza, p. Przemysława Krawętkowskiego, p. Pawła Orleańskiego, p. Iwony Trzcińskiej, p. Zbigniewa Tomickiego, Telewizji Pro Art. Nasza szkoła także odebrała wyjątkowy laur: najwyższe wyróżnienie ruchu Chopinowskiego w Polsce – tytuł Mecenasa Kultu Chopinowskiego.

Artystycznym podarunkiem dla wszystkich gości był koncert w wykonaniu byłych i obecnych uczniów szkoły oraz osób zaprzyjaźnionych. Program słowno-muzyczny, którego prowadzeniem zajęli się Magdalena Muszyńska i Nikodem Rubelek, przygotowała nauczycielka języka polskiego, p. Agnieszka Dukowicz-Kujawa, którą wspomagali p. Barbara Gajda i p. Wojciech Kałuża. Oprawa muzyczna była dziełem p. Magdaleny Zając, nauczycielki muzyki w IV LO. Występom towarzyszyły wizualizacje – reprodukcje prac plastycznych autorstwa naszych uczniów – przygotowane przez p. Agnieszkę Lisiak ,,Skórkę’’. Autorami prezentacji multimedialnej byli: p. Daria Szalińska i p. Krzysztof Stec. Koncert okazał się wyjątkową ucztą dla duszy. Patrząc na entuzjazm wykonawców i biorąc do serca wszystkie krzepiące słowa gości, możemy śmiało patrzeć w przyszłość, oczekując kolejnych udanych jubileuszy szkoły.

 

Linki do galerii zdjęć z 25-lecia IV LO:

Srebrny jubileusz IV LO - część 1

Srebrny jubileusz IV LO - część 2

Srebrny jubileusz IV LO - część 3

Srebrny jubileusz IV LO - część 4

Srebrny jubileusz IV LO - część 5

Linki do filmów:

FILMY Z OKAZJI 25-LECIA

Linki do artykułów w lokalnych mediach:

WLKP24.INFO

KURIER OSTROWSKI