IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim zostało powołane dnia 1 września 1994 roku na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty w Kaliszu z dnia 20 kwietnia 1994 roku. Rada Powiatu Ostrowskiego w dniu 30 grudnia 2003 roku nadała szkole imię Fryderyka Chopina. W dniu 1 września 2004 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia Kącika Patrona ufundowanego przez Radę Rodziców. W ramach obchodów Jubileuszu 10-Lecia Liceum w dniu 8 października 2004 roku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru ufundowanego przez organy samorządowe gmin i miast Powiatu Ostrowskiego. Rada Pedagogiczna w roku 2006 przyjęła Uchwałę w sprawie Dnia Patrona. Obchodzony jest on dnia 17 października każdego roku - w rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. W dniu tym uczniowie klas pierwszych składają Ślubowanie a osobom zasłużonym dla Liceum przedstawiciele Kapituły wręczają statuetki "Fryderyki IV LO".

IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim to szkoła: twórczego spokoju, mądrego partnerstwa, przyjaznej atmosfery, stawiania wymagań, ale też wyrozumiałości i tolerancji. To również „Szkoła Odkrywców Talentów” oraz „Szkoła z Pasją”. Realizuje wychowawcze programy przeciwdziałania agresji i nałogom, posiada certyfikat „Szkoły bez przemocy”. Ma tradycje i osiągnięcia artystyczne oraz sukcesy w zakresie przedmiotów humanistycznych i społecznych. Uczniowie realizują projekty: „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”, „Jestem przedsiębiorczy”, „Szkoła sukcesu”, ”Kaskaderzy i przeklęci” w ramach „Filmoteki szkolnej” oraz „Szkoła-Moja Wielkopolska”, a także współpracują z Politechniką Wrocławską, z Wydziałem Nauk politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu, są laureatami olimpiad wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, o prawach człowieka, o Unii Europejskiej, biorą udział w konkursach przedmiotowych, pracują w kołach: recytatorskim, dziennikarskim, historycznym, plastycznym, śpiewają w chórze. Strona internetowa szkoły została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie "Polski Internet 2010”. Liceum prowadzi klasy z wiodącym językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim i proponuje naukę j. francuskiego oraz klasę z dwoma językami w zakresie rozszerzonym. Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia z matematyki na poziomie rozszerzonym dla zainteresowanych uczniów oraz matematykę z GeoGebrą. Liceum ma doskonale wyposażone pracownie komputerowe i sale z tablicami interaktywnymi, strzelnicę, salę korekcyjną – siłownię, bibliotekę i czytelnię z centrum multimedialnym. Swoje zainteresowania licealiści realizują w redakcji radia "Zgrzyt", w gazetce "Fryderyk" oraz na zajęciach SKS i fakultetach z wychowania fizycznego dla chłopców i dziewcząt. Uczniowie klasy filmowo-telewizyjnej tworzą filmy w ramach warsztatów filmowych i wyjeżdżają na Festiwal Filmoteki Szkolnej. W Liceum prężnie działa Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło PCK i Klub Strzelecki. Uczniowie odnoszą sukcesy we współzawodnictwie sportowym, czas wolny od zajęć spędzają w klubie "Zakątek". IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina przygotowuje absolwentów na kierunki humanistyczne, artystyczne, społeczne, politechniczne i menedżerskie. Od roku szkolnego 2011/2012 przyznawane są stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe ufundowane przez Radę Rodziców.