HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO KLAS PIERWSZYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 Rodzaj czynności

 Termin

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

  od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.

 2. Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia   szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

  od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  22 lipca 2021 r.

 4. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej).

  od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00

 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

  Dokumenty niezbędne podczas rekrutacji:
  - dwa zdjęcia,
  - wniosek o przyjęcie do szkoły (dostępny na stronie powiatu ostrowskiego)

  Linki:
  - Bursa Szkolna