Klasy I w roku szkolnym 2020/2021

 HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO KLAS I

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) podajemy nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych:

 Rodzaj czynności

 Termin

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

 od 15 czerwca do 10 lipca do godz. 15:00

 2. Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia   szkoły podstawowej.

 od 26 czerwca do 10 lipca do godz. 15.00

 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o
zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez
kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

 od 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 15.00

 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 12 sierpnia 2020 r.

 5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej).

 od 13 sierpnia do 18 sierpnia do godz. 15.00

 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 19 sierpnia do godz. 14.00

 Dokumenty niezbędne podczas rekrutacji:
 - dwa zdjęcia,
 - wniosek o przyjęcie do szkoły (dostępny na stronie powiatu ostrowskiego)

 Linki:
  - Poradnik dla kandydatów

  - Instrukcja, jak wypełnić i złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły

  - Informator dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej