Po raz trzeci uczniowie ostrowskiej czwórki uczestniczyli w warsztatach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Było to możliwe dzięki współpracy pomiędzy IV LO a uniwersytetem. Tym razem młodzież brała udział w dwóch warsztatach. Jeden z nich skupiony był na tłumaczeniu symultanicznym. Dzięki dr Krenz- Brzozowskiej poznali różnicę pomiędzy tłumaczeniem konsekutywnym, a symultanicznym. Uczniowie dowiedzieli się co właściwie musi opanować tłumacz kabinowy. Teoria przerodziła się w praktykę- przyszli studenci, będąc w nowoczesnych kabinach, tłumaczyli symultanicznie- zadanie okazało się dość wymagające, lecz młodzież ostrowska poradziła sobie z nim znakomicie. Kolejny warsztat dotyczył wybranych zagadnień ze stylistyki języka polskiego. Uczniowie IV liceum dowiedzieli się dlaczego dobra znajomość języka polskiego jest ważna w pracy tłumacza. Dr Paweł Rybszleger przeprowadził ćwiczenia z zakresu znajomości języka polskiego, stylistyki w języku mówionym i języku pisanym, a także rejestrów językowych. 
Już niedługo uczniowie będą uczestniczyć w kolejnych wykładach i warsztatach na UAM w Poznaniu. Współpraca pomiędzy UAM a IV LO daje uczniom wiele satysfakcji i zachęca do podjęcia studiów na wydziale Neofilologii.