Największym skarbem jaki istnieje, są ludzie ze swoimi dążeniami, inicjatywą, chęcią przezwyciężenia trudności. Uczniowie naszego Liceum ze swoimi wychowawcami zrealizowali fantastyczny pomysł, którego inicjatorem był Janek Balcer, uczeń klasy IIEg. Tak oto powstały te Życzenia, owoc niezrównanej żywotności IV LO.


 


„Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem”
Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego z klasy 2Cp w ramach pomocy świątecznej przyłączyli się do akcji zbiórki darów dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
w Ścinawce Dolnej.
Siostry w Domu Pomocy opiekują się chłopcami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz sprzężeniem i zapewniają im całodobową opiekę.

 


Informujemy, że zebrania z rodzicami uczniów klas I i II

odbędą się we wtorek 22 grudnia 2020 r.

o godz. 17:00.

Spotkania odbędą się online na platformie Webex.

Linki do spotkań zostaną przekazane przez wychowawców poszczególnych klas.


 


Wielokrotnie podkreślamy, że IV LO jest prawdziwą kuźnią talentów wszelakich. Posłuchajcie, jak pięknie śpiewa Aleksandra Ulkowska z kl. IIAp.

 


 


W listopadzie odbył się I etap XLVII Olimpiady Historycznej. Część pisemną pomyślnie zaliczyły dwie uczennice klasy III b. Julia Olszanowska napisała świetną pracę na temat: „Polska trzech Bolesławów – porównaj i oceń politykę zagraniczną za panowania Bolesławów – Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego”. Doskonale poradziła sobie również Monika Słupianek pisząc pracę: Genialny wódz i polityk czy awanturnik żądny władzy? Scharakteryzuj sylwetkę Aleksandra Macedońskiego i oceń rolę jaką odegrał w dziejach starożytnego świata”. W części ustnej dziewczyny potwierdziły swoje bardzo dobre przygotowanie i uzyskały wyniki z dwóch części każda po 95%. Awans do etapu okręgowego został potwierdzony przez Komitet Okręgowy Olimpiady w Poznaniu w poprzednim tygodniu. II etap odbędzie się w styczniu 2021 r. Uczennice do Olimpiady przygotowuje Pan Jacek Bieniek. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.


 


Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Rzecznik Praw Dziecka skierował do szkół list, w którym zwrócił szczególną uwagę na pogarszającą się sytuację ochrony zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży, która jest wynikiem skomplikowanej sytuacji związanej z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącym się z nią przymusem izolacji
oraz ograniczenia kontaktów, a także utrudnioną możliwością uzyskania pomocy psychologicznej.

Z uwagi na powyższe, przez wzgląd na troskę o dobro dzieci, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcia stanowiące odpowiedź na potrzeby dzieci
i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym (np. z problemami przemocy rówieśniczej i domowej, nadużyciami ze strony dorosłych, depresją, hejtem – również w cyberprzestrzeni, niesprawiedliwym traktowaniem, brakiem zrozumienia, trudnościami okresu dojrzewania, uzależnieniami, samotnością, a także innymi problemami, których rozwiązanie wymaga odpowiedniego wsparcia, opieki i troski osób dorosłych):

– całodobowy, bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12;

– bezpieczny czat internetowy prowadzony na stronie: https://brpd.gov.pl/sos-czat/.

Czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieciom i młodzieży wsparcia.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch dedykowanych młodym ludziom, prowadzonych przez profesjonalnych psychologów kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie:

https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-i-czat-internetowy/

Mamy nadzieję, iż podjęta przez Rzecznika inicjatywa w realny sposób przyczyni się do poprawy dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży.