„Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem”
Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego z klasy 2Cp w ramach pomocy świątecznej przyłączyli się do akcji zbiórki darów dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
w Ścinawce Dolnej.
Siostry w Domu Pomocy opiekują się chłopcami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz sprzężeniem i zapewniają im całodobową opiekę.