W związku z prawdopodobieństwem rozpoczęcia w dniu 8 kwietnia 2019 r. zapowiadanego Ogólnopolskiego Strajku Pracowników Oświaty informuję, że w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim możliwe do zrealizowania w czasie trwania strajku zajęcia, odbywać się będą według innego planu. Podczas zajęć dydaktycznych, które nie będą mogły się odbyć, zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.                                    

Dyrektor
mgr Małgorzata Jędroch

Informacje dla rodziców w związku z zapowiadanymi strajkami nauczycieli